ID. 1/6 POZEMKŮ V OBCI DAMNÍKOV, OKR. ÚSTÍ NAD ORLICÍNejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 111 EX 860/15
Odhadní cena: 477.690,- Kč
Nejnižší podání: 318.460,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 18.05.2021, 10:30
Expirace dražby: 18.05.2021, 11:00

Dražební jistota: 140.000,- Kč
Nejnižší podání: 318.460,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Ústí nad Orlicí
Obec: Damníkov

Popis:
Oceňovaná pozemková parcela p.č. 5153 v druhu pozemku trvalý travní porost o výměře 26461 m2 se
nachází na severozápadním okraji obce Damníkov za železniční tratí. Pozemek je v platném Územním
plánu obce Damníkov zakreslený světle zelenou barvou s ikonou NSz – plocha smíšená nezastavěné
území zemědělská (textová část ÚP str. 25) určená k zemědělské prvovýrobě bez možnosti zastavění.

Pozemky p.č. 5365 a 5381 v druhu pozemku orná půda o výměře 51.764 m2 a 34.193 m2 a p.č. 5382 v
druhu pozemku ostatní plocha, neplodná půda o výměře 2.227 m2 se nachází v jižní části obce po levé
straně silnice směrem od Trpíku na Damníkov. Pozemky jsou v platném Územním plánu obce Damníkov
zakreslené světle hnědou barvou s ikonou NZ – plocha zemědělská a světle zelenou barvou s ikonou NSz
– plocha smíšená nezastavěné území zemědělská (textová část ÚP str. 23 a 25) určená k zemědělské
prvovýrobě bez možnosti zastavění.

Pozemky nelze přesně polohově určit, nemají vytyčené hranice a jsou součásti velkého lánu zemědělsky
využívaného bez trvalých porostů.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Svitavy, JUDr. Igor Olma   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.