DRAŽÍME POTŘETÍ: RD S POZEMKEM MORAVSKÝ BEROUN (OKR. OLOMOUC)

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 651/21-184
Odhadní cena: 360.000,- Kč
Nejnižší podání: 180.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 12.05.2021, 10:00
Expirace dražby: 12.05.2021, 10:20

Dražební jistota: 25.000,- Kč
Nejnižší podání: 180.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Olomouc
Obec: Moravský Beroun

Popis:
RD volně stojící, jednopodlažní, bez podsklepení, bez podkroví v sedlové střeše. Dům se nachází v zastavěné části obce, v ulici „Janáčkova”. Situován je na stavební parcele číslo 690, pozemek je rovinatý až mírně svažitý.

Okolní zástavbu tvoří obdobné starší rodinné domy se zahradami, bytové domy, řadové garáže a objekty obč. vybavenosti.

Do domu se vchází hlavním vstupem z čelní strany. Vstup ústí do chodby, odkud je přístup do kuchyně, obytných místností a dále do příslušenství. V domě je jedna bytová jednotka (3+1) s příslušenstvím.

Konstrukční provedení stavby:
Základy jsou původní kamenné mělké, bez izolací. Svislé nosné konstrukce jsou zděné ze smíšeného zdiva. Stropy jsou s rovnými podhledy. Střecha sedlová, krov dřevěný. Krytina střechy je ze starých osinkocementových šablon, ve velmi špatném technickém stavu. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, velmi zkorodované, značná část chybí.

Vnitřní omítky jsou štukové hladké, vnější dvouvrstvé hladké, místy opadané. Vnitřní obklady jsou provedeny jako starší keramické obklady v příslušenství a v kuchyni. Vnější obklady nejsou provedeny vůbec.
Schody se v domě nevyskytují.

Dveře jsou dřevěné hladké a rámové náplňové, okna dřevěná dvojitá špaletová s deštěným ostěním. Podlahy obytných místností jsou s povrchem z prostého betonu s volně loženými podlahovinami. Dlažby ostatních místností jsou s povrchem keramická dlažba a také jen prostý beton. Vytápění je lokální na pevná paliva, ve většině místností kamna chybí.

Elektroinstalace je světelná a motorová s jističi, nyní odpojená od rozvodů el. energie. Bleskosvod není na domě nainstalován.

Rozvod vody studené a teplé je proveden, zdrojem vody je veřejný vodovod; ohřev teplé užitkové vody je pomocí elektrického boileru, nyní nefunkčního. Kanalizace od všech zařizovacích předmětů je provedena a svedena do veřejné sítě. Vnitřní plynovod není proveden vůbec.

Kuchyně je vybavena starším sporákem na pevná a paliva a běžným plynovým sporákem na propan butan z bomby. Vnitřní hygienické vybavení je vana a splachovací záchod, umývadlo chybí.

Ostatní vybavení domu chybí.

Stáří domu k datu ocenění je asi více než 100 roků. Dům je celkově ve velmi špatném technickém stavu a údržba domu je dlouhodobě zcela zanedbaná; tomuto odpovídá opotřebení domu.

Venkovní úpravy: Na pozemku u domu č.p. 477 se nacházejí jen v minimálním běžném rozsahu.
Trvalé porosty: Na pozemku u domu č.p. 477 v menší míře ovocné a okrasné.

Stavby na pozemku lze napojit jen na všechny běžné inženýrské sítě. Příjezd je po komunikaci se zpevněným povrchem.

Více viz znalecký posudek.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.