BYT 2+1 KOLÍN

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 179 EX 1265/20-55
Odhadní cena: 1.990.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.326.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 09.06.2021, 09:00
Expirace dražby: 09.06.2021, 10:00

Dražební jistota: 100.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.326.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Kolín
Obec: Kolín

Popis:
Místní šetření bylo provedeno obhlídkou zvenčí, ale dle prohlášení vlastníka se jedná o byt, který
se nachází v 1.NP a dispozice bytu je 2+1. Vstup se předpokládá do předsíně a odtud do ostatních
místností. Okna jsou orientovaná k jihovýchodu i severozápadu. K bytu náleží dvě sklepní
místnosti. V prohlášení vlastníka je uvedeno, že k bytové jednotce náleží dvě sklepní místnosti
s označením 662/01 A o výměře 3 m2 a s označením 662/01 B o výměře 3,50 m2. Následně bylo
provedeno oznámení změny prohlášení vlastníka, kde došlo k opravě označení sklepní místnosti
z 662/01 A na 662/02 B. Dle výkresů v příloze změny prohlášení tato sklepní místnost má jinou
výměru, a to 3,40 m2. Tato výměra ovšem u oceňované jednotky ve změně prohlášení nebyla opravena. Pro výpočet ploch byla použita výměra z výkresové dokumentace v prohlášení.
Součástí bytu je spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 658-622 a parc.č. St. 3599 o
velikosti id. 563/17679.

Dispozice bytu: 2+1
pokoj 15,30 m2
pokoj 14,70 m2
kuchyň 9,70 m2
předsíň 4,70 m2
koupelna 3,40 m2
WC 0,90 m2
spíž 1,10 m2
sklep (662/01 B) 3,50 m2
sklep (662/02 B) 3,40 m2

Celková výměra podlahové plochy bytu je 49,80 m2 (bez sklepních místností).

Jedná se o samostatně stojící bytový dům, s pěti vchody, zděné konstrukce, o jednom podzemním a
třech nadzemních podlažích, s valbovou střechou. Celkově bytový dům obsahuje 31 bytových
jednotek. V 1.PP se nachází sklepy k jednotkám.
Kolem domu je zatravněná plocha, zpevněné plochy chodníků a parkoviště.
Bytový dům se nachází na pozemku parc.č. St. 3599, jedná se o zastavěnou plochu a nádvoří o
výměře 756 m2.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Žďár nad Sázavou, Mgr. Zdeněk Ráček   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.