DRAŽBA ID. 1/4 RODINNÉHO DOMU VČETNĚ POZEMKU V OBCI DOLNÍ NĚTČICE, OKRES PŘEROV

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 3147/06
Odhadní cena: 120.000,- Kč
Nejnižší podání: 80.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 21.07.2021, 09:00
Expirace dražby: 21.07.2021, 09:30

Dražební jistota: 15.000,- Kč
Nejnižší podání: 80.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Přerov
Obec: Dolní Nětčice

Popis:
Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 167 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Dolní Nětčice, č.p. 79, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. 167) a pozemku p.č. 168 - zahrada, vše v k.ú. Dolní Nětčice, obec Dolní Nětčice, okres Přerov. Jedná se o přízemní, nepodsklepený rodinný dům, který se nachází v zastavěné, okrajové části obce Dolní Nětčice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci. Na zadní část rodinného domu, vlevo (pohled z přístupové komunikace), navazuje přízemní, dřevěná vedlejší stavba s pultovou střechou krytou standardní krytinou. Příslušenství tvoří přípojky IS.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.