OPAKOVANÁ DRAŽBA SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU 1/9 STAVBY A DÁLE JINÉ STAVBY NA POZEMKU JINÉHO VLASTNÍKA V RUSAVĚ U KROMĚŘÍŽE

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 1707/12 - 111
Odhadní cena: 55.390,- Kč
Nejnižší podání: 27.695,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 26.08.2021, 10:00
Expirace dražby: 26.08.2021, 10:30

Dražební jistota: 3.000,- Kč
Nejnižší podání: 27.695,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Kroměříž
Obec: Rusava u Kroměříže

Popis:
Jedná se o jinou stavbu, ve které se nachází studna. Objekt je samostatně stojící, jednopodlažní se sedlovou střechou. Základy objektu jsou zděné. Svislé obvodové konstrukce jsou dřevěné. Střecha je sedlová s krytinou z osinkocementových šablon. Venkovní úprava povrchů je provedena – nátěr. Dveře dřevěné, okna chybí. Podlaha je betonová. Samotná studna není předmětem tohoto ocenění, znalec předpokládá, že je ve vlastnictví vlastníka pozemku p.č. st. 870.
a) Nemovitá věc je tvořena spoluvlastnickým podílem ve výši 1/9 na pozemku parc.č. st. 757, jehož součástí je jiná stavba bez čp/če, včetně součástí a příslušenství, vše v k.ú. Rusava, obci Rusava, okresu Kroměříž (LV č. 974)
b) Nemovitá věc je tvořena jinou stavbou bez čp/če, na pozemku parc.č. st. 870, vše v k.ú. Rusava, obci Rusava, okresu Kroměříž (LV č. 956)

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Chomutov, Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.