DRAŽBA ZAHRADY V OBCI KŘEČHOŘ, OKRES KOLÍN

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 5760/13
Odhadní cena: 567.000,- Kč
Nejnižší podání: 378.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 02.11.2021, 09:00
Expirace dražby: 02.11.2021, 09:30

Dražební jistota: 100.000,- Kč
Nejnižší podání: 378.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Kolín
Obec: Křečhoř

Popis:
Dražený pozemek byl původně užíván jako zahrádka v zahrádkářské kolonii. V současné době je pozemek zcela zarostlý vysokou náletovou zelení, dlouhodobě nesekanou, výrazně omezující pohyb po pozemku. Podle sdělení vlastníka není pozemek cca 10 let užívaný a udržovaný.
Pozemek má obdélníkový půdorysný tvar, je svažitý SZ směrem. Je provedené napojení pouze na rozvody elektro.
Pozemek je oplocen původním oplocením z drátěného pletiva na ocelových sloupcích se vstupními vrátky, v SV rohu pozemku stojí stavba původní zahrádkářské kolny dřevěné konstrukce v desolátním stavu. Jiné příslušenství nebylo na pozemku zjištěno. Přístup k pozemku je po nezpevněných úzkých komunikacích v rámci zahrádkářské kolonie.

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, které prodejem nemovitých věcí
v dražbě nezaniknou dle ust. § 336a odst.1 písm. d) o.s.ř.):
- předkupní právo, které prodejem v dražbě nezanikne (ust. § 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.),
jako právo věcné, zřízené ve prospěch České republiky na základě ust. § 10 zák. č. 95/1999 Sb., ve
spojení se smlouvou čj. 6457/2004 ze dne 21.09.2004. Nároky státu vyplývající z předkupního práva
uplatňuje Státní pozemkový úřad ČR, IČ: 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 –
Žižkov, PSČ: 130 00. Uvedené předkupní právo přechází v případě nabytí vlastnického práva k
nemovitosti na nového vlastníka.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.