RODINNÝ DŮM OKR. HODONÍN

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 179 EX 768/21-65
Odhadní cena: 2.830.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.886.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 05.01.2022, 10:00
Expirace dražby: 05.01.2022, 11:00

Dražební jistota: 100.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.886.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Hodonín
Obec: Dolní Bojanovice

Popis:
Dům č.p. 447 je řadový koncový, pravděpodobně nepodsklepený, se sedlovou střechou, s jedním nadzemním podlažím a pravděpodobně obytným podkrovím. Půdorys je přibližně obdélníkového tvaru. Uliční fasáda je orientována k jihovýchodu, vstup k domu je z nezpevněné komunikace z jihovýchodní strany. Pozemek je zatravněný a rovinatý. Za domem se nachází dvůr a zahrada s příslušenstvím. Dům je oplocen dřevěným plotem a nachází se zde dvě neomítnuté zděné vedlejší stavby, které jsou pravděpodobně využívány jako sklad.

Technický stav: Dům je v současné době zmodernizován (dle odborného odhadu), je zde pravděpodobně nová střecha okna, fasáda. Je pravděpodobné, že se v minulosti jednalo o vinný sklep, dle okolní zástavby a umístění domu v obci. Dle obhlídky zvenčí je jeho stav dobrý, s pravidelnou údržbou a předpokládá se standardní vnitřní vybavení.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Žďár nad Sázavou, Mgr. Zdeněk Ráček   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.