PODÍL 4/15 NA POZEMKU O VÝMĚŘE 17389 M2 (ORNÁ PŮDA) U OBCE JANOV

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 221 EX 43/13
Odhadní cena: 136.470,- Kč
Nejnižší podání: 90.980,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 22.06.2022, 10:00
Expirace dražby: 22.06.2022, 10:30

Dražební jistota: 25.000,- Kč
Nejnižší podání: 90.980,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Rakovník
Obec: Janov

Popis:
Pozemek se nachází východně od obce Svojetín. Jedná se o zemědělsky využívaný pozemek, který je začleněný do honu, je nepřístupný z místní komunikace (více ve znaleckém posudku).

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Rakovník,   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.