DRAŽBA LESNÍHO POZEMKU VE SLAVIČÍNĚ U ZLÍNA

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 9213/21-141
Odhadní cena: 180.000,- Kč
Nejnižší podání: 120.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 19.07.2022, 10:00
Expirace dražby: 19.07.2022, 10:30

Dražební jistota: 70.000,- Kč
Nejnižší podání: 120.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Zlín
Obec: Slavičín u Zlína

Popis:
Nemovitá věc je situována v okrese Zlín, severně od souvisle zastavěného území města Slavičín. Jedná se o pozemek lesa z větší části s trvalými porosty.
Dle dálkového náhledu do LHO se jedná o:
- z části zvlněnou plošinu lehce skloněnou k východu (trvalé porosty – 80% smrk ztepilý, 20% dub zimní, stáří 65 let, zakmenění 8)
- z části zvlněnou plošinu lehce skloněnou k východu (trvalé porosty – 100% smrk ztepilý, stáří 44 let, zakmenění 9, vtroušeně dub zimní)
- z části zvlněnou plošinu lehce skloněnou k východu (trvalé porosty – 65% smrk ztepilý, 15% dub zimní, 20% borovice lesní, stáří 87 let, zakmenění 8)
- z části zvlněnou plošinu lehce skloněnou k východu
- z části zvlněnou plošinu lehce skloněnou k východu (trvalé porosty – 80% smrk ztepilý, 20% borovice lesní, stáří 109 let, zakmenění 8, LT 3H2)
Parc.č. 1514/5 druhu lesní pozemek o výměře 11 963 m2
Nemovitá věc je tvořena: pozemkem parc.č. 1514/5, včetně součástí a příslušenství, v katastrálním území Slavičín, obec Slavičín, okres Zlín (LV č. 4068).
Pozemek má způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Chomutov, Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.