POZEMEK (ZEMĚDĚLSKÝ) V HOLŠTEJNĚ U BLANSKA

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 1043/22-158
Odhadní cena: 44.000,- Kč
Nejnižší podání: 29.333,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 11.11.2022, 10:00
Expirace dražby: 11.11.2022, 10:30

Dražební jistota: 17.000,- Kč
Nejnižší podání: 29.333,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Blansko
Obec: Holštejn u Blanska

Popis:
Pozemek se nachází v okrese Blansko, jihovýchodně od souvisle zastavěného území obce Holštejn, poblíž Mariánského potoka. Pozemek je v dle Územního plánu obce zařazen v plochách SM (plochy smíšené nezastavěného území). Jedná se o zemědělský pozemek, bez trvalých porostů, p.č. 1376 trvalý travní porost o výněře 2221 m2.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Chomutov, Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.