DRAŽBA ID. 1/3 ORNÉ PŮDY VE FRENŠTÁTU POD RADHOŠTĚM

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 9251/15
Odhadní cena: 33.420,- Kč
Nejnižší podání: 22.280,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 26.10.2022, 09:00
Expirace dražby: 26.10.2022, 09:30

Dražební jistota: 15.000,- Kč
Nejnižší podání: 22.280,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Nový Jičín
Obec: Frenštát pod Radhoštěm

Popis:
Dražený pozemek je cca tvaru L, je vklíněn mezi pozemek parc. č. 3844/8 s rodinným domem č. p. 1997, pozemek parc. č. 3844/3 s rodinným domem č. p. 1295 a pozemek parc. č. 3844/1 s neevidovanou stavbou v majetku spoluvlastníků oceňovaného pozemku. Pozemek je od sousedních nemovitostí oddělen plotem, na straně sousedící s parc. č. 3844/1 s vraty, přičemž je takto užíván jako přístup k tomuto pozemku. Samotný oceňovaný pozemek je přístupný přímo z veřejné komunikace na parc. č. 4431/2. Dle Územního plánu obce je pozemek zařazen do plochy SV – smíšené obytné venkovské.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.