OPAKOVANÁ DRAŽBA - STAVEBNÍ POZEMEK V JELENÍ U HOLČOVIC

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 2252/14-170
Odhadní cena: 475.000,- Kč
Nejnižší podání: 237.500,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 01.02.2023, 10:00
Expirace dražby: 01.02.2023, 10:30

Dražební jistota: 150.000,- Kč
Nejnižší podání: 237.500,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Bruntál
Obec: Jelení u Holčovic

Popis:
Nemovitá věc je situována v okrese Bruntál, v obci Holčovice, části Jelení u Holčovic, poblíž rodinného domu č.p 30. Vzdálenost k zastávce MHD bus „Holčovice, Jelení, konečná“ je cca 150 m. Okolní zástavbu tvoří řídká zástavba objektů pro individuální bydlení a rodinnou rekreaci. V okolí nemovité věci není k dispozici žádná občanská vybavenost, vzdálenost do centra obce je cca 5 km. Přístup k pozemku je z pozemku parc.č. 541/2, který je ve vlastnictví obce Holčovice. Jedná se o stavební pozemek. Pozemek je rovinatý. Součásti a příslušenství pozemku tvoří trvalé porosty při hranici pozemku. Jedná se o trvalé porosty vzniklé spontánně náletem nebo opadem semen, bez pravidelné údržby.
Parc.č. st. 49 druhu zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 475 m2

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Chomutov, Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.