SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 1/2 POZEMKŮ VE FRÝDLANTĚ NAD OSTRAVICÍ

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 4654/13-160
Odhadní cena: 205.000,- Kč
Nejnižší podání: 136.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 02.02.2023, 10:00
Expirace dražby: 02.02.2023, 10:30

Dražební jistota: 80.000,- Kč
Nejnižší podání: 136.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Frýdek-Místek
Obec: Frýdlant nad Ostravicí

Popis:
Pozemky se nachází v okrese Frýdek-Místek, ve městě Frýdlant nad Ostravicí, při ul. Hlavní, poblíž nákupního střediska Penny a čerpací stanice ORLEN. Okolní zástavbu tvoří objekty občanského vybavení (obchody, čerpací stanice). Přístup k pozemkům je z pozemků ve vlastnictví spoluvlastníka pozemků - Sallerova výstavba Frýdlant k.s., Obchodní zóna 266, 43111 Otvice (LV č. 5456) – není ošetřeno věcným břemenem).
Dle dálkového náhledu do Katastru nemovitostí je pozemek parc.č. 1192/3 zastavěn stavbou. Dle sdělení Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, odbor regionálního rozvoje a stavební úřad byla cca v roce 2020 na základě pravoplatného rozhodnutí o odstranění stavby, stavba stojící na pozemku parc.č. 1192/3 v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí odstraněna (tzn. k dnešnímu dni stavba neexistuje).
Pozemky jsou dle Územního plánu obce zařazeny v plochách OV (plochy občanského vybavení).
Pozemek parc.č. 1192/2 druhu ostatní plocha, jiná plocha o výměře 291 m2
Pozemek parc.č. 1192/3 druhu ostatní plocha, jiná plocha o výměře 132 m2

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Chomutov, Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.