DRAŽBA ID. 1/2 RD SE ZAHRADOU V OBCI KLADKY, OKRES PROSTĚJOV

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 10391/07
Odhadní cena: 295.000,- Kč
Nejnižší podání: 196.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 22.02.2023, 10:00
Expirace dražby: 22.02.2023, 10:30

Dražební jistota: 100.000,- Kč
Nejnižší podání: 196.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Prostějov
Obec: Kladky

Popis:
Dražená nemovitost je řadový nepodsklepený jednopodlažní dům s příslušenstvím, a to kanalizační přípojkou, žumpou, vodovodní přípojkou, ploty a plotovými vrátky.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.