POZEMKY V OBCI HLUBOKÁ, OKR. CHRUDIMNejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 111 EX 2724/16
Odhadní cena: 87.000,- Kč
Nejnižší podání: 58.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 28.02.2023, 10:00
Expirace dražby: 28.02.2023, 10:30

Dražební jistota: 10.000,- Kč
Nejnižší podání: 58.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Chrudim
Obec: Hluboká

Popis:
Předmětem dražby jsou pozemky parc. č. 533/2, 554/2, 554/3, 558 tvořící přírodní zeleň a nezpevněnou příjezdovou cestu k domu č.p. 2. Tyto pozemky mají charakter zemědělských pozemků, přestože nejsou k zemědělským účelům využívány. Pouze část pozemku parc. č. 558 je dle LPIS z části obhospodařována společností Zderaz, zemědělské družstvo. Pozemek parc. č. 533/2 má charakter lesního pozemku s částečně mladým smrkovým porostem a částečně náletovým porostem. Kromě příjezdové cesty nejsou pozemky příliš udržovány. Jejich celková rozloha činí 3 569 m2. Nachází se jižně od zástavby části obce Hluboká – Dolany

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Svitavy, JUDr. Igor Olma   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.