ID. 1/3 BYTU V PLZNI, K.Ú. SKVRŇANY, LV 2499

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 190 EX 727/15-84
Odhadní cena: 530.000,- Kč
Nejnižší podání: 353.333,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 19.02.2019, 10:00
Expirace dražby: 19.02.2019, 10:30

Dražební jistota: 50.000,- Kč
Nejnižší podání: 353.333,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Plzeň-město
Obec: Plzeň

Popis:

Dražebník

Dražebník: Mgr. Lenka Kozlová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.