OBJEKT OLEJOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ A SKLADOVÝ OBJEKT V OBCI BROUMOVNejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 111 EX 1692/16
Odhadní cena: 170.000,- Kč
Nejnižší podání: 85.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 26.03.2019, 13:00
Expirace dražby: 26.03.2019, 13:30

Dražební jistota: 35.000,- Kč
Nejnižší podání: 85.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Náchod
Obec: Broumov

Popis:
jiná st.

Dražebník

Dražebník: JUDr. Igor Olma   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.