PODÍL ID. 1/30 RODINNÉHO DOMU S POZEMKY V OBCI SKÁLY, OKR. PÍSEK

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 11897/14-136
Odhadní cena: 42.500,- Kč
Nejnižší podání: 28.334,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 20.02.2019, 10:30
Expirace dražby: 20.02.2019, 10:50

Dražební jistota: 7.000,- Kč
Nejnižší podání: 28.334,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Písek
Obec: Skály

Popis:
Dům je půdorysně postaven ve tvaru obdélníka, je samostatně stojící, situovaný na rovinatém terénu. Okolní zástavbu tvoří hlavně rodinné domy. Centrum obce Skály je ve vzdálenosti 900 m, do Písku je vzdálenost 15 km. Přístup ke stavbě je možný přes vjezdovou bránu a branku, oplocení je provedeno včetně zahrady. Dům je pravděpodobně neobydlený.
Výstavba proběhla v r. 2009, dům je nepodsklepen s 1 nadzemním podlažím; okna jsou plastová s izolačními dvojskly. Vnitřní kanalizace: od všech zařizovacích předmětů.
Pravděpodobná dispozice: 1.NP: vstup, chodba, kuchyně, 2 místnosti, WC, koupelna
Zastavěná plocha 113 m2, užitná plocha 96 m2.

Konstrukční řešení a technické vybavení skladu na pozemku parc.č. 744/26:
Budova skladu je postavena vedle rodinného domu na hranici pozemku zahrady parc. č. 744/26. Jedná se o nepodsklepenou, jednopodlažní, zděnou stavbu. Nosné konstrukce jsou zděné z tvárnic bez vnějších omítek. Střecha je pultová s dřevěným krovem, krytinu tvoří vlnitý laminát. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. 2x dveře dřevěné, prosklené a plné, 2x okno plastové. Je provedeno napojení elektřiny. Jinak je stavba bez jakéhokoliv technického vybavení; není zapsána na LV ani zakreslena v katastrální mapě.
Budova skladu: zastavěná plocha 27 m2, užitná plocha 23 m2.

Více viz znalecký posudek.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.