5X POZEMEK (ORNÁ PŮDA, 34415M2) V KNĚŽI U TISU (HB)

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 087 EX 1779/13
Odhadní cena: 688.300,- Kč
Nejnižší podání: 458.867,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 21.02.2019, 11:00
Expirace dražby: 21.02.2019, 11:30

Dražební jistota: 115.000,- Kč
Nejnižší podání: 458.867,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Havlíčkův Brod
Obec: Kněž u Tisu

Popis:
pozemky jsou situovány mimo zastavěné území obcí Kněž a Tis, jsou přístupné z polních cest, začleněné do větších lánů a slouží k zemědělské činnosti (více ve znaleckém posudku)

Dražebník

Dražebník: JUDR. Hana Šajnerová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.