PODÍL NA POZEMCÍCH A BUDOVĚ V K.Ú. LOUKOVEC

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 179 DC 12/18-9
Odhadní cena: 33.000,- Kč
Nejnižší podání: 16.500,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 27.02.2019, 11:00
Expirace dražby: 27.02.2019, 12:00

Dražební jistota: 10.000,- Kč
Nejnižší podání: 16.500,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Mladá Boleslav
Obec: Loukovec

Popis:
- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 3/920 na pozemku p.č. 121/109 orná půda, zaps. na listu vlastnictví č. 164 pro obec a k.ú. Loukovec, se součástmi a příslušenstvím,
- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 3/40 na pozemcích St. 90 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bydlení č.p. 67 v Loukovci, p.č. 188/8 zahrada, zaps. na listu vlastnictví č. 309 pro obec a k.ú. Loukovec, se součástmi a příslušenstvím, zejm. 3/40 rodinného domu, venkovních úprav a trvalých porostů,
- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 3/40 na pozemcích p.č. 121/101 orná půda, p.č. 189/4 trvalý travní porost, p.č. 397 orná půda, zaps. na listu vlastnictví č. 159 pro obec a k.ú. Loukovec, se součástmi a příslušenstvím,

Dražebník

Dražebník: Mgr. Zdeněk Ráček   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.