PODÍL ID. 2/8 VELKÝCH LESNÍCH POZEMKŮ V KAPLICI, OKR. ČESKÝ KRUMLOV

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 6104/16-61
Odhadní cena: 191.200,- Kč
Nejnižší podání: 127.467,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 27.02.2019, 10:00
Expirace dražby: 27.02.2019, 10:20

Dražební jistota: 25.000,- Kč
Nejnižší podání: 127.467,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Český Krumlov
Obec: Kaplice

Popis:
Pozemky, které jsou vedeny na LV č. 4 pro obec Kaplice, k.ú. Hradiště u Kaplice, se nacházejí roztroušeně zcela mimo zastavěnou část obce. Jsou mírně svažité, porostlé vzrostlými, převáženě jehličnatými stromy a jsou součástí většího lesního celku. Centrum obce Hradiště je ve vzdálenosti cca 1 km, do Českého Krumlova je vzdálenost 25 km. Přístup k pozemkům je možný po nezpevněných polních cestách. Užitná plocha pozemků je celkem 34.319 m2.

Součástí pozemků je rostlinstvo - lesní porost.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.