PODÍL ID. 2/8 ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ V KAPLICI, OKR. ČESKÝ KRUMLOV

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 6104/16-64
Odhadní cena: 11.600,- Kč
Nejnižší podání: 7.734,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 27.02.2019, 10:30
Expirace dražby: 27.02.2019, 10:50

Dražební jistota: 2.000,- Kč
Nejnižší podání: 7.734,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Český Krumlov
Obec: Kaplice

Popis:
Pozemky zapsané na LV č. 17 pro k.ú. Mostky se nacházejí mimo zastavěnou část obce. Jsou rovinaté, oddělené od sebe úzkým pruhem pozemku jiného vlastníka. Pozemek parc.č. 8/12 je porostlý trvalým travním porostem a na pozemku parc.č. 8/44 se vyskytují náletové dřeviny. Centrum obce Mostky je ve vzdálenosti cca 1 km, do Českého Krumlova je vzdálenost 22 km. Přístup k pozemkům je možný po nezpevněné polní cestě.

Užitná plocha pozemků je celkem 2.123 m2.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.