POZEMKY(VODNÍ PLOCHA) V OBCI VELKÉ LOSINY - PODÍL ID. 1/2

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 038 EX 502/15-135
Odhadní cena: 1.036.000,- Kč
Nejnižší podání: 690.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 01.03.2019, 10:00
Expirace dražby: 01.03.2019, 11:00

Dražební jistota: 100.000,- Kč
Nejnižší podání: 690.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Šumperk
Obec: Velké Losiny

Popis:
Jedná se o pozemky druhu vodní plocha, ostatní plocha a lesní pozemky. Pozemky se
nacházejí cca 1 km východně od Velkých Losin na levém břehu řeky Desná. Přístup a příjezd
je od jihozápadu (částečně přes cizí pozemky) nebo od jihu (cesta kapacitně nevyhovuje
větším vozidlům).
Na všech oceňovaných pozemcích je vybudovaná stavba vodního díla "Revitalizační
opatření v k.ú. Maršíkov a Velké Losiny", která byla kolaudovaná v r. 2008. Stavba
zahrnuje (podrobnosti jsou uvedeny v průvodní zprávě v příloze tohoto posudku):
- tůň (zatopená plocha 768 m2, zadržený objem 380 m3),
- rybník č. 1 (zatopená plocha 6563 m2, zadržený objem 7875 m3),
- rybník č. 2 (zatopená plocha 17224 m2, zadržený objem 15776 m3),
- obtokový kanál (zatopená plocha 1689 m2, zadržený objem 2524 m3),
- odběrný objekt,
- vypouštěcí zařízení.
Jedná se o obtokové vodní nádrže napájené z odběrného objektu na levém břehu řeky
Desná. Stavba byla v podstatě prováděna svépomocí povinným a není plně v souladu s
projektovou dokumentací - prudší sklony svahů, není dodržena niveleta koruny hrází, odlišné
provedení požeráků a odpadního potrubí (navíc zhotoveno z již jednou použitého materiálu).
Rybník č. 2 má prosakují hráz, nelze jej napustit na stanovenou normální hladinu, ale pouze
do výšky o cca 2 m níže.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Zdeněk Ráček   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.