ID. 1/4 ORNÉ PŮDY A ZEMĚDĚL. STAVEB, K.Ú SUCHÁ U HAVL. BRODU

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 114 EX 382/06-236
Odhadní cena: 439.568,- Kč
Nejnižší podání: 293.046,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 20.03.2019, 10:00
Expirace dražby: 20.03.2019, 11:00

Dražební jistota: 40.000,- Kč
Nejnižší podání: 293.046,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Havlíčkův Brod
Obec: Havlíčkův Brod

Popis:

Dražebník

Dražebník: Mgr. Zuzana Komínková   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.