ZEMĚDĚLSKÁ STAVBA NOVÉ MITROVICE (OKR. PLZEŇ-JIH)

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 647/15-143
Odhadní cena: 405.000,- Kč
Nejnižší podání: 270.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 06.03.2019, 11:00
Expirace dražby: 06.03.2019, 11:20

Dražební jistota: 45.000,- Kč
Nejnižší podání: 270.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Plzeň-jih
Obec: Nové Mitrovice

Popis:
Jedná se o samostatně stojící, přízemní zemědělskou stavbu bez č.p./č.e. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav odpovídá zanedbané údržbě. Fasáda stavby není zateplená, nese známky opotřebení a opadává. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek a pultová s krytinou z osinkocementové šablony. Na střeše jsou žlaby ve špatném stavu. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha stavby je opatřena bleskosvodem. Okna stavby jsou dřevěná a plastová. Dveře stavby jsou dřevěné, částečně prosklené. Vrata stavby jsou dřevěná dvoukřídlá. Ke stavbě nepatří pozemek. Stavba je využívaná ke skladování a k chovu hospodářských zvířat a je určena ke kompletní rekonstrukci. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Pozemek parc. č. St. 147/1, na kterém stavba stojí, je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 2.385 m2, a je ve vlastnickém právu soukromých vlastníků. Pozemek parc. č. St. 147/4 je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 2.180 m2, a je ve vlastnickém právu obce Nové Mitrovice. Pozemky jsou celé zastavené zemědělskou stavbou. Pozemky nejsou předmětem ocenění. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 697/2 ve vlastnickém právu Plzeňského kraje.

Připojení na inženýrské sítě nebylo zjištěno.

Více viz znalecký posudek.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.