BYT 70M2 (DISPOZICE 3+1) VE VARNSDORFU

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 7744/16-78
Odhadní cena: 501.000,- Kč
Nejnižší podání: 334.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 06.03.2019, 11:30
Expirace dražby: 06.03.2019, 11:50

Dražební jistota: 60.000,- Kč
Nejnižší podání: 334.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Děčín
Obec: Varnsdorf

Popis:
Byt se nachází v samostatně stojícím bytovém domě panelové konstrukce se 3 vchody a 3 čísly popisnými. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 8 nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, v kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově je výtah. V budově je dle databáze RÚIAN celkem 48 jednotek (16 jednotek v každém vchodě). Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je plochá. Na střeše je bleskosvod. Okna budovy jsou plastová. Vchodové dveře jsou plastové prosklené. Fasáda domu je zateplená. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné v omezeném množství před domem.

Jednotka č. 2843/4 se nachází v budově č.p. 2843 ve 2. NP a její dispozice je 3+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, pokoje, pokoje, předsíně, koupelny a WC. Okna bytu jsou plastová.

K bytu patří sklepní kóje. Podlahová plocha sklepní kóje se nezapočítává do celkové užitné plochy jednotky. Užitná plocha jednotky je 70,00 m2. Užitná plocha bytu byla určena dle prohlášení vlastníka.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 6294/10 stojí bytový dům s č.p. 2843, 2844, 2845. Pozemek je obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 473 m2. Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 6294/4 ve vlastnictví města Varnsdorf.

Město Varnsdorf se nachází v Ústeckém kraji, cca 18 km severozápadně od města Hrádek nad Nisou, cca 8 km východně od města Krásná Lípa a cca 7 km jihovýchodně od města Rumburk. Městem protéká říčka Mandava a je ze tří stran obklopen územím Německa. Části města jsou Studánka, Světliny 1. díl a Varnsdorf. Jedná se o město s rozvinutou infrastrukturou a s rozšířenou nabídkou občanského vybavení. Ze vzdělávacích zařízení se ve městě nachází mateřské, základní a střední školy včetně gymnázia. Zdravotní péči ve městě zajišťuje městská nemocnice, poliklinika a lékárny. Nákup zboží je dostupný v supermarketech. Ve městě se dále nachází pošta, divadlo, kino, knihovna a sportovní areál. Dopravní obslužnost města zajišťují autobusy a vlaky.

Nemovitá věc se nachází v zastavěné části města Varnsdorf v ulici Žitavská č.p. 2843, ve smíšené zástavbě.

Zastávka autobusu „Varnsdorf, hotel Sport” se nachází cca 150 m od oceňované nemovitosti. Železniční stanice „Varnsdorf” se nachází ve vzdálenosti cca 650m.

Více viz znalecký posudek.

Příslušenstvím nemovité věci je sklepní kóje.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.