DRAŽÍME POTŘETÍ: PODÍL ID. 1/6 TORZA DOMU K DEMOLICI S POZEMKY V KATOVĚ, OKR. BRNO-VENKOV

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 443/16-249
Odhadní cena: 93.730,- Kč
Nejnižší podání: 46.865,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 13.03.2019, 11:00
Expirace dražby: 13.03.2019, 11:20

Dražební jistota: 9.000,- Kč
Nejnižší podání: 46.865,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Brno-venkov
Obec: Katov

Popis:
Rodinný dům o půdorysu zhruba ve tvaru písmene "L", samostatně stojící, situovaný v části rovinatého terénu. Dříve byl užíván pravděpodobně jako hostinec, v současném stavu jej nelze provozovat ani obývat. Na dům navazuje hospodářská část s průchodem do dvora. Okolní zástavbu tvoří hlavně rodinné domy. Stavba se nachází v centru obce Katov, do Brna je vzdálenost cca 32 km.
Oplocení je provedeno včetně zahrady. Na pozemku parc. č. 190 stavba kůlny. Přes pozemky zahrady vede vzduchem vedení el energie včetně sloupu. Přes větší část zahrady je vymezeno ochranné pásmo VN. Přístup do zahrady je možný průchodem přes hospodářskou část, nebo přes oplocený obecní pozemek parc.č. 174, vstupní branka z této strany není. Přístup do rodinného domu č.p. 16 je přímo z komunikace.

Detailní prohlídka nemohla být provedena.
Pravděpodobná dispozice:
1.NP: vstup, chodba, 5x místnost, 2x WC, koupelna, komory

Více viz znalecký posudek.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.