DRAŽBA RODINNÉHO DOMU S POZEMKEM V OBCI HLOHOVECNejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 103/16
Odhadní cena: 362.500,- Kč
Nejnižší podání: 241.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 04.04.2019, 09:00
Expirace dražby: 04.04.2019, 09:30

Dražební jistota: 100.000,- Kč
Nejnižší podání: 241.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Břeclav
Obec: Hlohovec

Popis:
viz dražební vyhláška a znalecký posudek

věcné břemeno užívání na základě smlouvy darovací, o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 22.11.2011

Dražebník

Dražebník: JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.