POZEMEK V DRNHOLCI, OKR. BŘECLAV, ZASTAVĚNÝ RODINNÝM DOMEM JINÉHO VLASTNÍKA

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 4131/16-77
Odhadní cena: 64.000,- Kč
Nejnižší podání: 42.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 20.03.2019, 11:00
Expirace dražby: 20.03.2019, 11:20

Dražební jistota: 7.000,- Kč
Nejnižší podání: 42.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Břeclav
Obec: Drnholec

Popis:
Pozemek parc.č. 901 je zastavěn rodinným domem jiného vlastníka. Okolní zástavbu tvoří hlavně rodinné domy. Centrum obce Drnholec je ve vzdálenosti 500 m, do Mikulova je vzdálenost 16 km. Přístup k pozemkům je možný pouze přes pozemky jiného vlastníka.

Pozemek stavební - užitná plocha 127 m2

Více viz znalecký posudek.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.