OPAKOVANÁ DRAŽBA POZEMKŮ POD REKREAČNÍM OBJEKTEM V KADANI (BEZ STAVBY)

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 432/11 - 191
Odhadní cena: 108.570,- Kč
Nejnižší podání: 54.285,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 27.03.2019, 10:00
Expirace dražby: 27.03.2019, 10:30

Dražební jistota: 6.000,- Kč
Nejnižší podání: 54.285,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Chomutov
Obec: Kadaň

Popis:
Pozemky jsou situovány v okrese Chomutov, v obci Kadaň, poblíž ul. Pokutická, směrem na Pokutice, v zahrádkářské osadě. Okolní zástavbu tvoří objekty k rekreaci. Přístup k pozemkům je z pozemku ve vlastnictví Města Kadaň. V Kadani je k dispozici veškerá občanská vybavenost. Přes pozemek p.č. 2901/12 vede vzdušné vedení VN.
Umístění v klidné lokalitě k rodinné rekreaci
Parc.č. 2901/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 15 m2
Parc.č. 2901/12 orná půda o výměře 464 m2
Pozemky jsou mírně svažité. Na pozemku parc.č. 2901/2 se nachází jiná stavba č.e. 2115, která je ve vlastnictví třetí osoby (tato stavba není předmětem ocenění).
B) součástí a příslušenství
Na pozemku 2901/12 se nachází trvalé porosty okrasné a ovocné, různého druhu a stáří a dále vedlejší stavby doplňující užívání pozemku: suché WC, kůlna (na hranici své životnosti) a kryté posezení (na hranici své životnosti). Na pozemku jsou rovněž venkovní úpravy sestávající z oplocení (uliční drátěné pletivo, boční dřevěné laťky), vrátek, zpevněných ploch betonových.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.