DŮM S POZEMKEM LV 544, KUTNÁ HORA

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 190 EX 716/15-143
Odhadní cena: 2.790.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.860.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 25.03.2019, 14:00
Expirace dražby: 25.03.2019, 14:30

Dražební jistota: 200.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.860.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Kutná Hora
Obec: Kutná Hora

Popis:

Dražebník

Dražebník: Mgr. Lenka Kozlová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.