PODÍL ID. 1/8 POZEMKŮ V SEDLICÍCH OKR. STRAKONICENejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 56 EX 9480/08-240
Odhadní cena: 18.000,- Kč
Nejnižší podání: 12.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 11.04.2019, 10:00
Expirace dražby: 11.04.2019, 11:00

Dražební jistota: 5.000,- Kč
Nejnižší podání: 12.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Strakonice
Obec: Sedlice

Popis:
viz znalecký posudek

Dražebník

Dražebník: JUDr. Vít Novozámský   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.