ORNÁ PŮDA VE STVOLÍNKÁCH U ČESKÉ LÍPY

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 50/16 - 74
Odhadní cena: 188.000,- Kč
Nejnižší podání: 125.333,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 22.03.2019, 10:00
Expirace dražby: 22.03.2019, 10:30

Dražební jistota: 15.000,- Kč
Nejnižší podání: 125.333,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Česká Lípa
Obec: Stvolínky u České Lípy

Popis:
Dražený pozemek je situován v okrese Česká Lípa, v obci Stvolínky, mimo souvisle zastavěné území obce, v lánu pole, směrem na Kolné. Pozemek se nachází v rozsáhle chráněném území. Na pozemku se nenachází žádné stavby, venkovní úpravy, ani trvalé porosty. Jedná se o zemědělský pozemek, takto je i oceněn.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.