STAVEBNÍ POZEMKY V UHŘICÍCH U KROMĚŘÍŽE

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 3844/16 - 118
Odhadní cena: 255.000,- Kč
Nejnižší podání: 170.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 29.03.2019, 10:00
Expirace dražby: 29.03.2019, 10:30

Dražební jistota: 20.000,- Kč
Nejnižší podání: 170.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Kroměříž
Obec: Uhřice u Kroměřice

Popis:
Dražené nemovité věci se nachází v okrese Kroměříž, v obci Uhřice, v okrajové části, poblíže stavby č.p. 97. Přístup k nemovité věci je přes pozemek parc.č. 1135 (pozemek je ve vlastnictví Zlínského kraje). Pozemky jsou dle Územního plánu zařazeny v plochách BI – plochy individuálního bydlení, takto jsou i oceněny. Na pozemcích se nenachází žádné stavby, ani venkovní úpravy. Na pozemku se nachází 1 ks listnatého stromu – ořešák a pozůstatek (torzo) dřevěné stavby.
Parc.č. 210 zahrada o výměře 298 m2
Parc.č. 211 zahrada o výměře 296 m2

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.