ZEMĚDĚLSKÁ STAVBA S OVOCNÝM SADEM V MORKOVICÍCH U KROMĚŘÍŽE

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 3844/16 - 120
Odhadní cena: 1.640.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.093.333,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 02.04.2019, 10:00
Expirace dražby: 02.04.2019, 10:30

Dražební jistota: 100.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.093.333,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Kroměříž
Obec: Morkovice u Kroměříže

Popis:
Zemědělská stavba bez čp/če, součást pozemku parc.č. 109
Znalec při místním šetření zjistil, že je stavba užívána ke komerčním účelům, jako autoservis, vč. kancelářských prostor. Jedná se o samostatně stojící, zřejmě částečně podsklepenou, přízemní stavbu, zděné konstrukce, pod sedlovou střechou. Základy objektu jsou betonové. Nosné konstrukce jsou zděné z cihel. Stropy s rovným podhledem. Střecha je sedlová, střešní krytinu tvoří vlnité osinkocementové šablony. Klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Fasádní omítky chybí. Okna jsou částečně plastová a částečně dřevěná zdvojená. Vrata jsou plechová a sekční. Znalci nebyla umožněna prohlídka nemovité věci. Znalec předpokládá, že vnitřní prostory budou rozděleny příčkami. V objektu bude zřejmě skladový prostor, kancelářské prostory se sociálním zázemím, kotelna, dílna. V podkroví znalec předpokládá možnost půdní vestavby.
Znalec předpokládá, že objekt byl napojen na přípojky inženýrských sítí a to minimálně na elektřinu a vodu (informace, zdali nejsou sítě k datu ocenění odpojeny, nejsou znalci známy).
Parc.č. 109 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 368 m2
Parc.č. 110/1 ovocný sad o výměře 2 541 m2
Pozemky jsou ve funkčním celku se stavbou bez čp/če. Pozemky jsou rovinaté a nachází se na nich zemědělská stavba bez čp/če, venkovní úpravy a trvalé porosty. Celková výměra pozemků ve funkčním celku činí 2 909 m2.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.