ORNÁ PŮDA VE VODĚRADECH U KUNŠTÁTU

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 3544/17 - 87
Odhadní cena: 64.200,- Kč
Nejnižší podání: 42.800,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 04.04.2019, 10:00
Expirace dražby: 04.04.2019, 10:30

Dražební jistota: 10.000,- Kč
Nejnižší podání: 42.800,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Blansko
Obec: Voděrady u Kunštátu

Popis:
Dražený pozemek se nachází v okrese Blansko, jihovýchodně od zastavěného území obce Voděrady, směrem na Krhov, u silnice č. 43, v lánu pole. Jedná se o zemědělský pozemek. Na pozemku se nenachází žádné stavby, venkovní úpravy, ani trvalé porosty.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.