SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 2/3 ORNÉ PŮDY VE ŽĎÁRNÉ U BLANSKA

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 3544/17 - 92
Odhadní cena: 48.600,- Kč
Nejnižší podání: 32.400,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 09.04.2019, 10:00
Expirace dražby: 09.04.2019, 10:30

Dražební jistota: 5.000,- Kč
Nejnižší podání: 32.400,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Blansko
Obec: Žďárná u Blanska

Popis:
Dražené pozemky se nachází v okrese Blansko, jižně od souvisle zastavěného území obce Žďárná, v lánu pole. Na pozemcích se nenachází žádné stavby, venkovní úpravy, ani trvalé porosty. Jedná se o zemědělské pozemky.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.