ORNÁ PŮDA VE ŽĎÁRNÉ U BLANSKA

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 3544/17 - 94
Odhadní cena: 155.400,- Kč
Nejnižší podání: 103.600,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 10.04.2019, 10:00
Expirace dražby: 10.04.2019, 10:30

Dražební jistota: 15.000,- Kč
Nejnižší podání: 103.600,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Blansko
Obec: Žďárná u Blanska

Popis:
Dražené pozemky se nachází v okrese Blansko. Pozemky parc.č. 235/22 a 235/59 se nachází jihovýchodně od souvisle zastavěného území obce Žďárná, v lánu pole. Jedná se o zemědělské pozemky. Pozemek parc.č. 377/7 se nachází poblíž stavby č.p. 95. Na části pozemku se nachází stavba kůlny, která je ve vlastnictví třetí osoby a není předmětem tohoto ocenění, část pozemku slouží jako ostatní komunikace.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.