DRAŽBA SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU NA BYTOVÉM DOMĚ V MIKULOVICÍCH, OKR. JESENÍKNejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 7813/10
Odhadní cena: 90.000,- Kč
Nejnižší podání: 60.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 16.04.2019, 11:00
Expirace dražby: 16.04.2019, 11:30

Dražební jistota: 30.000,- Kč
Nejnižší podání: 60.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Jeseník
Obec: Mikulovice

Popis:
viz dražební vyhláška, znalecký posudek a dodatek ke znaleckému posudku

Dražebník

Dražebník: JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.