POHLEDÁVKA PŘIZNANÁ ET.Nejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 179 DC 6/19-5
Odhadní cena: 88.905,- Kč
Nejnižší podání: 88.905,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 03.04.2019, 15:00
Expirace dražby: 03.04.2019, 16:00

Dražební jistota: 10.000,- Kč
Nejnižší podání: 88.905,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres:
Obec:

Popis:
Pohledávka vůči Jaroslavu Vytlačilovi, nar. 17.11.1968, bytem Vír 174, a Janě Vytlačilové( Dobiášové), nar. 25.2.1962, bytem Vír 205, z titulu rozsudku Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou ze dne 3.9.2013, č.j. 8 C 129/2012-34, který nabyl právní moci dne 24.9.2013 ve výši 88.905,- Kč.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Zdeněk Ráček   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.