PRÁVA A POVINNOSTI SPOJENÁ SE SOUDNÍM ŘÍZENÍM VEDENÝM U OKRESNÍHO SOUDU V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ POD SP.ZN. 104 EC 129/2012 Z TITULU ŽALOBY O ZAPLACENÍ ČÁSTNejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 179 DC 6/19-5
Odhadní cena: 45.000,- Kč
Nejnižší podání: 45.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 03.04.2019, 15:00
Expirace dražby: 03.04.2019, 16:00

Dražební jistota: 10.000,- Kč
Nejnižší podání: 45.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres:
Obec:

Popis:
Práva a povinnosti spojená se soudním řízením vedeným u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě pod sp.zn. 104 EC 129/2012 z titulu žaloby o zaplacení částky ve výši 45.000,- Kč s příslušenstvím podané proti žalovaným Janě Berkiové, nar. 4.3.1977, bytem Beckovského 1875, 581 01 Havlíčkův Brod, a Ladislavu Berkimu, nar. 30.4.1951, bytem Beckovského 1875, 591 01 Havlíčkův Brod v ceně 45.000,-Kč..

Dražebník

Dražebník: Mgr. Zdeněk Ráček   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.