PODÍL ID. 1/2 RD S POZEMKEM V TACHOVĚ

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 5694/15-92
Odhadní cena: 632.600,- Kč
Nejnižší podání: 421.734,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 10.04.2019, 10:30
Expirace dražby: 10.04.2019, 10:50

Dražební jistota: 70.000,- Kč
Nejnižší podání: 421.734,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Tachov
Obec: Tachov

Popis:
Rodinný dům je půdorysně postaven ve tvaru obdélníka, je řadově stojící krajní, situovaný na mírně svažitém terénu. Na dům navazuje garáž, která je průjezdná do dvora. Dále je za domem dílna. Okolní zástavbu tvoří hlavně rodinné domy. Centrum obce Tachov je ve vzdálenosti cca 550 m, do Plzně je vzdálenost 65 km, státní hranice ČR je ve vzdálenosti cca 15,5 km. Přístup ke stavbě rodinného domu a garáži je možný přímo z ulice Na Stráni, oplocení je provedeno včetně zahrady za dílnou (pozemek parc.č. 740, zapsaný na LV č. 6017).
Údržba domu je zanedbaná, dům je částečně podsklepen se 2 nadzemními podlažími (2. NP je upravené podkroví).

Dispozice:
1.PP: schodišťový prostor, kotelna, koupelna s WC (jiná úroveň podlahy - vstup ze schodiště)
1.NP: vstup, chodba, schodišťový prostor, kuchyně, obývací pokoj, terasa
2.NP: schodišťový prostor, ložnice, pokoj

Konstrukční řešení a technické vybavení garáže:
Garáž navazuje na rodinný dům. Jedná se o nepodsklepenou, jednopodlažní stavbu, která slouží jako průjezd do dvora. Nosné konstrukce jsou zděné z cihel, vnitřní a vnější omítky vápenocementové. Střecha je pultová, krytina plechová. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu opatřeného nátěry. Vrata dřevěné do kovové úhelníkové zárubně, okno dřevěné s jednoduchým zasklením. Podlaha je betonová, svažitá dle upravených úrovní terénu.

Konstrukční řešení a technické vybavení dílny:
Dílna je postavena za rodinným domem. Jedná se o nepodsklepenou, jednopodlažní stavbu s podkrovím. Nosné konstrukce jsou zděné z cihel, vnitřní a vnější omítky vápenocementové, místy nedokončené nebo opadané. Podlaha z betonové mazaniny. Střecha je sedlová s dřevěným krovem, krytinu tvoří vlnitý osinkocement. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu opatřeného nátěry. Dveře dřevěné, okno dřevěné s jednoduchým zasklením.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.