RODINNÝ DŮM - KRÁSNÝ LES V KRUŠNÝCH HORÁCH

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 179 EX 670/18-24
Odhadní cena: 700.000,- Kč
Nejnižší podání: 466.666,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 17.04.2019, 08:00
Expirace dražby: 17.04.2019, 09:00

Dražební jistota: 100.000,- Kč
Nejnižší podání: 466.666,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Ústí nad Labem
Obec: Krásný Les v Krušných horách

Popis:
Rodinný dům č.p.301 s příslušenstvím v k.ú. Krásný Les v Krušných horách a obci Petrovice, okres Ústí nad Labem obsahuje obytné místnosti s příslušenstvím. Rodinný dům je zděný, má obdélníkový půdorys, má jedno nadzemní podlaží a podkroví. Základy kamenné a betonové, střecha sedlová, krov dřevěný, krytina eternitové šablony, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, vnitřní a venkovní omítky vápenné, okna dřevěná dvojitá, dveře dřevěné, vrata dřevěná. Vybavení objektu je uvažováno jako standardní. Objekt rodinného domu je připojen na inženýrské sítě. Stav objektu je uvažován jako průměrný až podprůměrný.

Upozorňujeme dražitele, že dražební jednání je nařízeno jako společné dle usnesení soudního exekutora 179 DC 7/18-4

Dražebník

Dražebník: Mgr. Zdeněk Ráček   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.