ID. 1/2 POZEMKU LV 1873, K.Ú. VODŇANY

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 190 EX 379/18-52
Odhadní cena: 162.000,- Kč
Nejnižší podání: 108.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 14.05.2019, 10:00
Expirace dražby: 14.05.2019, 10:30

Dražební jistota: 60.000,- Kč
Nejnižší podání: 108.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Strakonice
Obec: Vodňany

Popis:

Dražebník

Dražebník: Mgr. Lenka Kozlová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.