ORNÁ PŮDA - V ÚZEMNÍM PLÁNU URČENÁ PRO VÝSTAVBU V PTICÍCH, OKR.PRAHA ZÁPAD

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 3429/17 - 90
Odhadní cena: 760.000,- Kč
Nejnižší podání: 506.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 12.04.2019, 10:00
Expirace dražby: 12.04.2019, 10:30

Dražební jistota: 50.000,- Kč
Nejnižší podání: 506.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Praha-západ
Obec: Ptice, okr.Praha - západ

Popis:
Dražené pozemky jsou situovány v okrese Praha-západ, v obci Ptice, v zastavěném území, na rohu ulic Za Humny a Do Loužku, u stavby č.p. 71. Přístup k pozemkům je z pozemku parc.č. 326/37 (ve vlastnictví obce Ptice).
Pozemky jsou rovinaté a slouží jako zahrada. Na pozemcích se nachází kurník, venkovní úpravy a trvalé porosty. Dle Územního plánu jsou pozemky zařazeny v plochách BI – Plochy bydlení, jedná se o stavební pozemky, určené k zastavění.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.