ZEMĚDĚLSKÝ POZEMEK - ORNÁ PŮDA V HLUBOKÝCH MAŠŮVKÁCH

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 1860/15 - 63
Odhadní cena: 32.000,- Kč
Nejnižší podání: 21.333,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 18.04.2019, 10:00
Expirace dražby: 18.04.2019, 10:30

Dražební jistota: 5.000,- Kč
Nejnižší podání: 21.333,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Znojmo
Obec: Hluboké Mašůvky u Znojma

Popis:
Pozemek je situovány v okrese Znojmo, v obci Hluboké Mašůvky, severně od souvisle zastavěného území, v lánu pole. Na pozemku se nenachází žádné stavby, trvalé porosty, ani venkovní úpravy. Jedná se o zemědělský pozemek - p.č. 2952 orná půda o výměře 1 600m2

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.