SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 1/8 POZEMKŮ V KAROLINCE U VSETÍNA

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 982/13 - 88
Odhadní cena: 23.000,- Kč
Nejnižší podání: 15.333,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 24.04.2019, 10:00
Expirace dražby: 24.04.2019, 10:30

Dražební jistota: 2.000,- Kč
Nejnižší podání: 15.333,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Vsetín
Obec: Karolinka u Vsetína

Popis:
Nemovité věci se nachází v okrese Vsetín, ve městě Karolinka, části Raťkov, cca 15 km od stanice vlaku „Karolinka“. Nemovité věci jsou situovány v rozsáhle chráněném území. Okolní zástavbu tvoří řídká zástavba objektů individuálního bydlení, objektů k rekreaci a objekty k ubytování. V okolí není k dispozici žádná občanská vybavenost, ve městě Karolinka je k dispozici kompletní občanská vybavenost, vzdálenost do centra je cca 1,5 km. Přístup k nemovité věci je přes nezpevněný pozemek ve vlastnictví České republiky.
Nemovitá věc je tvořena spoluvlastnickým podílem ve výši 1/8 na pozemcích parc.č. 4226/1, 4226/2, 4226/3, 4228/4, 4406/11, 4406/17, 4446/15, 4446/16 a 4446/18, včetně součástí a příslušenství, vše v katastrálním území Karolinka, obci Karolinka, okresu Vsetín (LV č. 888)Příslušenství a součásti nemovité věci:
- trvalé porosty (ovocné a okrasné stromy a keře, různého druhu a stáří, pěstebně neudržované)
- garáž (na pozemku parc.č. 4226/2) dřevěné konstrukce, nepodsklepená, přízemní, se sedlovou střechou, krytinou plechovou. Stavba je špatném technickém stavu. Zastavěná plocha činí cca 25 m2. Stavba není zapsaná, ani zakreslená v Katastru nemovitostí

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.