REKREAČNÍ CHATA S POZEMKY V ORLOVÉ

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 416/17-76
Odhadní cena: 1.030.000,- Kč
Nejnižší podání: 686.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 17.04.2019, 10:30
Expirace dražby: 17.04.2019, 10:50

Dražební jistota: 100.000,- Kč
Nejnižší podání: 686.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Karviná
Obec: Orlová

Popis:
Přízemní, zděná, podsklepená chata s využitým podkrovím, se sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Chata je pravidelného půdorysného tvaru obdélníka. Původní stáří chaty je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a sdělení povinného 38 roků. Vytápění chaty je lokální pomocí plynového topidla. V průběhu životnosti chata procházela běžnou údržbou prvků krátkodobých životností a v posledních letech byla mírně zanedbána.
Zřejmě bude zapotřebí provedení menších stavebních úprav. Dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a sdělení povinného byl rokem výstavby/kolaudace chaty zřejmě 1980.
Chata se nachází v severozápadní, zastavěné části města Orlová, v řadové zástavbě domů jako samostatně stojící.

Dispoziční řešení chaty:
I. podzemní podlaží - schodiště a sklepní místnost (2x)
I. nadzemní podlaží - vstupní část, chodba, schodiště do podkroví, WC, obytný pokoj, koupelna a kuchyň
Podkroví - schodiště, chodba a obytný pokoj

Parkování je možné ve vlastní garáži, na vlastním pozemku a na veřejném negarantovaném místě (komunikace/pozemek u chaty). Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemcích p.č. 3397/1 - ost. plocha, p.č. 3395/16 - ost. plocha a p.č. 3395/12 - ost. plocha, ve vlastnictví Města Orlová.

Součástí oceňovaných nemovitých věcí jsou přípojky inženýrských sítí, stavebně-technické vybavení staveb a trvalé porosty.
Chata je napojena na kompletní rozvod inženýrských sítí: elektro, obecní vodovod, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Při místním šetření bylo zjištěno, že před stavbou bez čp/če - jiná st., jež je součástí pozemku p.č. 2373/2 - zast. plocha a nádvoří (pohled z přístupové komunikace, na pozemku p.č. 3397/1 - ostatní plocha) je situována vlastní studna pro potřeby užitkové vody.

Příslušenství oceňovaných nemovitých věcí jsou vedlejší stavby a venkovní úpravy.
Na pozemku p.č. 2373/2 - zastavěná plocha a nádvoří je situována přízemní, plechová stavba bez čp/če s mírnou sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Tato stavba bez čp/če slouží pro potřeby privátního parkování osobního automobilu.
Na tuto stavbu bez čp/če, při její pravé hranici (pohled z přístupové komunikace, na pozemku p.č. 3397/1 - ostatní plocha) navazuje přízemní, plechová, vedlejší stavba „kůlny“ s mírnou pultovou střechou krytou plechovou krytinou. Tato stavba slouží pro potřeby skladování a manipulace.

Při místním šetření byly zjištěny tyto venkovní úpravy (oplocení - ocelové pletivo v ocelových sloupcích, ocelová vrátka s výplní ocelového pletiva (2x), ocelová vrata s výplní ocelového pletiva - dvoukřídlá, udírna, venkovní schody betonové včetně ocelového zábradlí, betonové a zpevněné plochy). Ocenění je provedeno dle zjištěného, skutečného stavu.

Více viz znalecký posudek.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.