OPAKOVANÁ DRAŽBA - SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 10/40 (10 PARKOVACÍCH MÍST) V LITOVICÍCH FOTO V POSUDKU

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 4777/13 - 127
Odhadní cena: 2.000.000,- Kč
Nejnižší podání: 600.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 07.05.2019, 10:00
Expirace dražby: 07.05.2019, 10:30

Dražební jistota: 60.000,- Kč
Nejnižší podání: 600.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Praha-západ
Obec: Litovice u Hostivic

Popis:
pozemek je situován v okrese Praha – západ, ve městě Hostivice, v sídelní jednotce
Litovice, poblíž zastávky bus „Jeneček“, při ul. Unhošťská, u domu č.p. 1629. Okolní zástavbu tvoří
objekty hromadného bydlení. Pozemek slouží jako parkoviště u domu č.p. 1629 (40 parkovacích míst). Na pozemku se nachází venkovní úpravy – zpevněné plochy (dlažba z betonových kostek) a oplocení z uliční strany (zděné z faceblocků).
Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl 10/40, kterému odpovídá 10 parkovacích míst.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.