SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 1/2 BYTOVÉ JEDNOTKY 2+1 V UHERSKÉM BRODU

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 717/18 - 69
Odhadní cena: 662.000,- Kč
Nejnižší podání: 441.333,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 10.05.2019, 10:00
Expirace dražby: 10.05.2019, 10:30

Dražební jistota: 40.000,- Kč
Nejnižší podání: 441.333,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Uherské Hradiště
Obec: Uherský Brod

Popis:

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.